11-15 juni 2018

maandag 11 juni: eerste 2 uur levensbeschouwelijke vakken en toets getallenkennis.

dinsdag 12 juni: hoofdrekenen en Frans rechtse kolom.

woensdag 13 juni: cijferen en Lune was jarig!

donderdag 14 juni: rollerdag en  we moesten naar de bib.

vrijdag 15 juni: een klein toetsje van w.o. en toets van toepassingen en taalschat.

Wesley en Mare