Verslagen leerlingenraad

 1. Klik hier om onze verslagen te raadplegen!

Verslag kindergemeenteraad

 1. Verslag 23 januari 2016

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 • De leerlingen krijgen een beter zicht op de schoolorganisatie.
 • De betrokkenheid van de leerlingen op de school en op de organisatie verhoogt.
 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen.
 • De leerlingen leren vergaderen, overleggen, compromissen sluiten, …
 • De leerlingen leren en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

Organisatie leerlingenraad. 

 • Alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen. De leerlingen melden hun kandidatuur bij de klasjuf of rechtstreeks bij juf Liesbeth.
 • Alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar hebben stemrecht.
 • De stemming is geheim.
 • De kandidaten maken zich bekend bij hun kiezers door middel van een affiche.
 • Op de kiesbrief staan 4  kieslijsten: voor elk leerjaar (5 en 6) een aparte lijst jongens en meisjes.
 • De kiezers brengen één stem uit op elke lijst.
 • De twee kandidaten met de meeste stemmen uit elke kieslijst vormen de leerlingenraad.
 • Bij een gelijk aantal stemmen wordt er geloot.
 • De klassenraad duidt twee leerlingen uit zesde om te zetelen in de Kindergemeenteraad van de Gemeente Kalmthout.
 • Iemand die in een vorig schooljaar reeds in de leerlingenraad zetelde, kan zich niet opnieuw kandidaat stellen.
 • De leerlingenraad komt 4 x per jaar samen. Juf Liesbeth zit de vergaderingen voor en juf Carina neemt deel indien mogelijk.
 • Alle leerlingen van Kadrie en alle leerkrachten van Kadrie kunnen agendapunten binnen brengen bij juf Liesbeth.
 • Juf Liesbeth of juf Carina maken een kort verslag van de vergadering. Dit verslag komt op de website.
 • De leerlingen van de leerlingenraad lichten het verslag kort toe in hun eigen klas.

Leerlingen:

 Lissa Simons, Maya de Koning, Amélie Betz, Vincent Fonteyn, Hanne-Lore Van Iersel, Kaat Spruytte, Stef Spapen & Hugo Kalhöfer

Go to top