Een brede school

lees meer...

Een zorgzame school

lees meer...

Een lerende school

lees meer...

Een brede school


Kadrie wil garant staan voor de totale ontwikkeling van de kinderen.
Uiteraard is er in ons aanbod veel aandacht voor het cognitieve aspect, maar ook het motorische, het sportieve aspect is erg belangrijk.
Dankzij de gedrevenheid van de turnleerkrachten kunnen we zeggen dat Kadrie een sportieve school is, waar de leerlingen het verplichte vak lichamelijke opvoeding twee maal per week krijgen.
Daarnaast gaan de eerste en de tweede graad om de  twee weken zwemmen en de derde graad en de grootste kleuters om de 4 weken.
Tevens worden veel andere initiatieven genomen, zoals de SVS sportnamiddagen , de parkcross, …


Elk schooljaar is er tevens zowel in de kleuter- als in de lagere school een zomersportdag en in de lagere school ook nog een wintersportdag.
Kortom, “veel bewegen om beter te leren” en dit vanaf de kleuterschool!


Onze school is ook uitgegroeid tot een school met zeer veel aandacht voor muzische vorming, voor kunst, cultuur en natuur.
Er zijn de jaarlijkse studiereizen, waar de leerlingen kunnen kennis maken met enkele mooie kunsthistorische steden in België.
Geregeld zijn er ook bezoeken aan musea, tentoonstellingen en toneelvoorstellingen (op school of extra muros).
We willen onze leerlingen ook respect voor de natuur bijbrengen en ook laten genieten en leren genieten van de natuur in de nabije omgeving van de school.
We trekken er dikwijls op uit naar de Kalmthoutse Heide die in onze
achtertuin ligt en naar het Arboretum voor een ontspannende wandeling of voor een educatieve leeruitstap.

In het zesde leerjaar gaan de leerlingen een beetje verder en een beetje langer weg als ze op zeeklassen gaan.
Ook dan proberen we steeds het ontspannende, het speelse, het sociaal-emotionele, het sportieve en culturele aan elkaar te koppelen.


Vele partners uit de gemeente Kalmthout maken eveneens gebruik van onze infrastructuur: Turnkring Crescendo, Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, jeugdatelier Prikkebeen, de muziekschool Muzarto ,….
De activiteiten van deze verenigingen sluiten aan op de activiteiten van de school, doch zijn complementair.
Dit biedt veel extra mogelijkheden voor de totale ontwikkeling van de persoonlijkheid van onze leerlingen.

 

  

Contacteer ons

Tel: 03 666 95 20E-mail secretariaat: 
E-mail directeur: 

Go to top