Verslagen leerlingenraad

  1. Verslag 13 oktober 2017

Verslag kindergemeenteraad

  1. Verslag 23 januari 2016

Waarom een leerlingenraad? 

-         De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

-         De leerlingen krijgen een beter zicht op de schoolorganisatie

-         De betrokkenheid van de leerlingen op de school en op de organisatie verhoogt.

-         De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen.

-         De leerlingen leren vergaderen, overleggen, compromissen sluiten, …

-         De leerlingen leren en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

 

 Organisatie leerlingenraad

-          Alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen.

-          Alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar hebben stemrecht.

-          De stemming is geheim.

-          De kandidaten maken zich bekend bij hun kiezers door middel van een affiche.

-          Op de kiesbrief staan 8 kieslijsten: Voor de vier klassen een aparte lijst jongens/meisjes.

-          De kiezers brengen één stem uit op elke lijst.

-          De kandidaten met de meeste stemmen uit elke kieslijst vormen de leerlingenraad.

-          De twee leerlingen uit het zesde met de meeste stemmen zetelen in de Kindergemeenteraad van de Gemeente Kalmthout.

-          Bij een gelijk aantal stemmen wordt er geloot.

-          Iemand die in een vorig schooljaar reeds in de leerlingenraad zetelde, kan zich niet opnieuw kandidaat stellen.

-          De leerlingenraad komt bijna maandelijks samen met meester Stijn en juf Sandy.

-          Alle leerlingen van Kadrie en alle leerkrachten van Kadrie kunnen agendapunten binnen brengen.

-          Meester Stijn maakt steeds een kort verslag van de vergadering. Dit verslag komt op de website.

-          De leerlingen van de leerlingenraad lichten het verslag kort toe in hun eigen klas. 

Leerlingen:

 Lissa Simons, Maya de Koning, Amélie Betz, Vincent Fonteyn, Hanne-Lore Van Iersel, Kaat Spruytte, Stef Spapen & Hugo Kalhöfer

 

  

Go to top