Veel gestelde vragen:

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.
Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.

2. Welke instapdata gelden in de school?
Er zijn elk schooljaar 7 instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode, de eerste schooldag van februari en de maandag na hemelvaartsdag.

3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?
Instappende kleuters kunnen ingeschreven worden in onze school vanaf 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin ze effectief naar school mogen gaan.
Er is een wettelijk voorziene voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefentiteit als reeds ingeschreven kinderen en een voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school.
Nadien kunnen alle kinderen zonder genoemde voorrangsrechten inschrijven.

Voor het schooljaar 2017-2018 betekent dit dat insgeschreven kan worden:

  • kinderen uit dezelfde leefentiteit: van 5 maart 2018 tot en met 16 maart 2018
  • kinderen van personeel: van 5 maart 2018 tot en met 16 maart 2018
  • andere kinderen: vanaf 19 maart 2018

4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?
Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen. Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig zijn.
Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.
Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...)
Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?
Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

Kinderen kunnen ingeschreven worden in de school (liefst na afspraak met de directeur) vanaf 1 schooljaar voor de werkelijke instap van het kind. Zie hierboven.
We vragen de ouders om een identiteitsbewijs (kids ID of Isi) van het kind mee te brengen.

7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.
Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven.

8. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?
Bij de inschrijving of bij een eerste bezoek aan de school krijgt u een uitgebreide rondleiding met informatie. Hiervoor maakt u best een afspraak met de directeur, juf Carina. Dit kan telefonisch 03/666 95 20 of via mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Elke woensdag voor een instapdatum mogen de kleuters die ingeschreven zijn en die kunnen starten een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.

9. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?
Uw kind brengt een boekentasje of een rugzakje (dat uw kind zelf kan openen) mee naar school.
Daarin zit:
-een reservebroekje (= onderbroek+broek)
-een koek zonder chocolade of fruit (gesneden in een doosje)
-een flesje water

 

  

Go to top