Een brede school

lees meer...

Een zorgzame school

lees meer...

Een lerende school

lees meer...

Een lerende school


Een school is een lerende organisatie, waarbij vooral het leren van de kinderen beoogd wordt, maar tevens het leren van de leerkrachten, begeleiders en directie.
De maatschappelijke context en het onderwijs zijn voortdurend in beweging.
Als leerkracht en als directeur moet je bereid zijn om “levenslang” te leren en je aanpak af te stemmen op die veranderende maatschappelijke context en rekening te houden met nieuwe tendensen in onderwijs.
Als lerende school staan wij ook open voor stagiairs uit verschillende opleidingen.
Zij vinden in Kadrie een echte leer-werk-plek.


Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, volgen we bij de planning van de lessen de leerplannen van de koepelorganisatie OVSG (Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten).
Deze leerplannen zijn goedgekeurd door de overheid en zijn opgesteld op basis van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die door de Vlaamse Gemeenschap zijn opgelegd.
Om de doelen te bereiken betrachten we een zo actief mogelijk leerproces.


“De geest van de leerlingen is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat aangewakkerd moet worden… (Confucius)” Leren is een actief en constructief proces.


Het is aan de leerkracht om een krachtige leeromgeving te creëren waarbij de leerlingen uitgenodigd worden en de kansen krijgen om hun leren zelf in handen te nemen.
De leerkracht is de gids, de coach.

Activerende werkvormen als hoeken- en contractwerk, projectwerk, tutoring, partnerwerk, zijn voldoende vertegenwoordigd in het leerproces dat we aanbieden.
Van in de kleuterschool zijn motivatie, welbevinden en betrokkenheid speerpunten.
Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen.
We willen dit bereiken door een aanbod van betekenisvolle activiteiten, door een doordachte en goed gestructureerde opstelling van het klaslokaal, door het creëren van een warme, aangename sfeer.

 

  

Contacteer ons

Tel: 03 666 95 20E-mail secretariaat: 
E-mail directeur: 

Go to top